Ladda ner Bildbas Pictogram

För dig som har köpt cd-skivan Bildbas Pictogram 4.0 eller abonnerar på Picto online.

Jag har Picto online. Hur installerar jag bilderna på min dator?

Om du har Picto online kan du använda uppdateringsprogrammet för att installera en komplett bildbas på din Windows-dator. Installationen motsvarar cd-skivan Bildbas Pictogram 4.0. Alla program du behöver finns att ladda ner på denna sida.

  1. Ladda ner och kör Uppdatering till Bildbas Pictogram 4.0
  2. Använd ditt Picto online-användarnamn och -lösenord när programmet frågar dig
  3. Ladda ner och installera Pictogramhanteraren

Uppdatering till Bildbas Pictogram 4.0

Installationen av denna fil motsvarar installation av cd-skivan Bildbas Pictogram 4.0. Denna installation krävs om du vill hantera våra pictobilder i program som Bildfabriken, Flexiword, Pictogramhanteraren, Bilderboken och Bit för bit.

Programmet installerar även ordlistor så att du kan använda pictobilderna i SymWriter, Communicate: In Print och Widgit Symbolskrift.

Filen kan köras vid flera tillfällen och hämtar då de senaste pictobilderna.

Innehåller inte Pictogramhanteraren som istället kan hämtas längre ner på denna sida.

Uppdatering till Bildbas Pictogram 4.0 (0,5 MB)

Pictogramhanteraren

Ett program för att hantera pictobilderna.

Pictogramhanteraren 15 april 2010 (1,6 MB)

Filnamn i klartext

Vill du ha pictobilderna med filnamnen i klartext? Detta program kopierar dina installerade pictobilder så att du får filnamnen i klartext, något som bl a förenklar användningen av Pictogram i programmet Clicker. Kräver att du har Bildbas Pictogram 3.0 eller 4.0.

Filnamn i klartext