Pictogram – a language in pictures

Welcome to the international website for Pictogram, a visual language developed for people with limited or no ability to speak, read and write.

  • You can understand and make yourself understood
  • You can ask questions and get replies
  • You gain support for your thoughts and memory
  • You can formulate feelings and wishes
  • You can communicate!
News!

Pict-O-Stat – när du vill ha svar

2014-04-02

Kan alla omkring dig uttrycka sin åsikt och sina önskemål? Det är ett grundläggande behov för att känna sig delaktig i olika sammanhang. Hur kan man genomföra en enkätundersökning så att alla kan svara?

Pappersenkäter är inget alternativ när personen inte kan läsa eller skriva och personliga intervjuer är tidskrävande. De kan också medföra att man inte får veta negativa saker eftersom personen inte vill stöta sig med den som intervjuar.

Pict-O-Stat är ett webbaserat verktyg för enkätundersökningar. I verktyget använder man sig av Pictogram, fotografier, inspelat tal och video. Syftet är att förtydliga frågor och svarsalternativ för personer som behöver det.

Pict-O-Stat innehåller en stor uppsättning frågor och enkäter. Du kan också komplettera med egna frågor. Det gör att Pict-O-Stat kan användas i olika verksamheter som skola, arbete eller på boendet.

Frågorna i Pict-O-Stat kan ställas på fyra olika tydlighetsnivåer och anpassas utifrån den enskilda personens behov. Läs mer på www.neonova.se


Smart functions and useful tools - try it!

Try Picto Online Order Picto Online

Advantages with Picto Online:

  • You do not need to hire an IT technician to install software
  • You can login and work with pictograms on all your computers – at work, when travelling and at home
  • you gain immediate access to all new pictograms